OPEN BRIEF | Timothy Junes - "Waarom is de pride nodig?" is niet nodig