600 LGBT+ activisten verzamelen in Brussel

26/10/2018 - 09:48
nieuws
Groepsfoto van de drie coördinatoren van de Belgische regenboogkoepels met Alexander De Croo
Woensdagavond werd in Brussel het startschot gegeven van de jaarlijkse ILGA-Europe Conference. België is dit jaar het gastland en brengt vier dagen lang meer dan 600 LGBT+ activisten vanuit heel Europa en Centraal-Azië tezamen.

ILGA-Europe kreeg bij de organisatie hulp van de drie regenboogkoepels in ons land: çavaria, RainbowHouse Brussels en Arc-en-Ciel Wallonie.

Waakzaam blijven

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) heette de aanwezigen in naam van de Belgische regering welkom op de openingsreceptie in het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten. 

Tijdens zijn toespraak waarschuwde hij voor het toenemend geweld in Europa tegenover LGBT+ personen. “Ook in Europa is er nog steeds een kloof tussen de fundamentele rechten vastgelegd in wetten en de realiteit waarmee de LGBTI+ gemeenschap wordt geconfronteerd. LGBTI+ personen zijn nog te vaak het slachtoffer van discriminatie, hate speech en fysiek geweld. België is altijd één van de leidende landen geweest op het vlak van LGBTI+ rechten. We zullen die rol blijven opnemen, ook internationaal.”

 “We moeten waakzaam blijven en onze verworven rechten nooit als vanzelfsprekend beschouwen,” zei De Croo als reactie op het toenemende succes van extreemrechts in Europa. “Let love win”, besloot hij. 

#Politics4Change

Donderdagmorgen ging de conferentie echt van start. Covoorzitters Joyce Hamilton en Brian Sheehan wezen ook op de aanvallen op de democratie, democratische instellingen en niet-gouvernementele organisatie (NGO’s) in Europese landen zoals Polen, Roemenië en Hongarije. 

“Onze beweging blijft groeien, we worden veerkrachtiger en halen de banden aan met andere sociale rechtvaardigheidsbewegingen en we verhogen de diversiteit binnen de LGBT+ community. Dat alles ondanks het moeilijke en soms grimmige politieke klimaat waarin de LGBT+ activisten werken”, zegt Hamilton.

 “Het is belangrijk dat de LGBT+ beweging de banden aanhaalt met NGO’s die opkomen voor andere minderheden. Enkel als de solidariteit over de grenzen van de verschillende minderheidsbewegingen reikt, kunnen we een front vormen tegen het opkomende populisme en de anti-genderbeweging”, aldus Hamilton.

“Dat het nog steeds politiek en sociaal aanvaardbaar is om de rechten van trans*, intersekse en non-binaire personen aan te vallen betekent dat ons werk en de solidariteit binnen de beweging belangrijker dan ooit is”, zegt Sheehan. “Patriarchale krachten willen de vooruitgang terugschroeven. Overal ter wereld staan leiders op die vrouwonvriendelijk en anit-LGBT zijn”, vervolgt hij.  

Zes maanden voor de volgende Europese verkiezingen, lanceerde ILGA-Europe de hashtag #Politics4Change. Ze onderstreept het belang van een hecht Europa dat opkomt voor alle Europeanen en roept de politici op om hun stem te laten horen voor diegene die het niet kunnen. 

Zwijgende massa

Frans Timmermans, de nummer twee in de Europese Commissie, woonde het openingscongres ook bij.  Vanuit zijn positie waakt de Nederlander vol overtuiging over de gelijke behandeling van LGBT+ personen binnen de Europese Unie.

“We verliezen de strijd voor gelijkheid door de scheiding van rechten. We moeten niet alleen vechten voor onze eigen rechten, maar voor de rechten van iedereen. Enkel door het vormen van allianties kunnen we de aanval op de mensenrechten een halt toeroepen” zegt Timmermans. Allianties tussen minderheden, maar ook allianties met de zwijgende massa, het is onze collectieve verantwoordelijkheid. 

Zo kan een feministische homoman evengoed de ongelijkheid tussen man en vrouw aankaarten. Een cisgender heterovrouw kan evengoed opkomen voor LGBT+ rechten. Een witte trans* man kan ook de strijd tegen racisme aangaan. “We moeten niet enkel voor onze eigen rechten vechten, maar voor die van iedereen.”

Verder beloofde Timmermans te ijveren voor meer financiële middelen voor NGO’s en minderhedenorganisaties, zeker in EU-landen waar die steun teruggeschroefd wordt. Enkel zo kunnen ze blijven weerstand bieden tegen de anti-gelijkheidsgroepen.

Workshops

De komende dagen kunnen de deelnemers van het congres een workshops volgen over diverse thema’s zoals ‘Digital security’, ‘European LGBT School Climate’ en ‘Fighting homophobia in sport’ en ervaringen uitwisselen met elkaar.

“Deze conferentie is heel waardevol voor ons”, zegt çavariawoordvoerder Jeroen Borghs. “We presenteren hier onder meer de resultaten van onze scholenenquête en bekijken samen met onze collega’s uit andere landen hoe we met de resultaten aan de slag kunnen. Het is de uitgelezen kans om onze expertise te delen maar ook om te leren van de successen van onze Europese partners.”
 

Bron: 

Eigen verslaggeving

De covoorzitters van ILGA-Europe aan een microfoon
Frans Timmermans