Meer aandacht voor seksuele oriëntatie, gender en identiteit in nieuwe eindtermen

nieuws
Een klaslokaal waarbij leerlingen naar de leraar vooraan kijken
Neonbrand (Unsplash)