Een brief aan mijn jongere zelf

column
Illustratie van drie figuren die in elkaar verstrengeld zijn
© Gheleyne Bastiaen